Taushetsplikt

Adminkit
mai, 2022

Taushetsplikt er et forbud mot å røpe gitt informasjon og kunnskap, og følger av lov, instruks eller avtale. Taushetsplikt kan omfatte alt fra kommersielle opplysninger til informasjon om privatliv og helse.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.