Sluttattest

Adminkit
mai, 2022

I henhold til arbeidsmiljøloven har en arbeidstaker krav på en sluttattest når han eller hun slutter i jobben. Arbeidsgiveren kan velge å skrive utførende om arbeidstakerens tid i bedriften, men må minst nevne arbeidstakerens navn, fødselsdato, lengden på arbeidsforholdet og en beskrivelse av arbeidsoppgavene.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.