Bonusavtale

Adminkit
mai, 2022

En bonusavtale er en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som gir sistnevnte rett til en ekstra utbetaling av lønn om et eller flere mål oppnås i løpet av en gitt periode. En slik avtale gjelder normalt for et år av gangen, og utbetalingen av bonusen kan skje flere ganger i året. Størrelsen på bonusen henger normalt sammen med resultatet, men den kan også være avtalt på forhånd.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.