Arbeidsattest

Adminkit
mai, 2022

Alle som slutter i en jobb har krav på en arbeidsattest (sluttattest). Dette er et skriftlig bevis på at den ansatte har hatt en jobb med bestemte arbeidsoppgaver. Sluttattesten gis siste arbeidsdag, og skal minst inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, en beskrivelse av arbeidsoppgavene og hvor lenge arbeidsforholdet har vart.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.