Velkommen - Adminkit er live og gratis

Adminkit er et knippe enkle praktiske verktøy for administrasjon og personal. Ingen kompliserte og kostbare onboardingsprosesser. Det tar faktisk lengre tid å lese denne artikkelen enn det tar å komme i gang med Adminkit. 
 
Det er med stor entusiasme vi tilbyr den digitale verktøykassen vi selv alltid har savnet.  Adminkit skal løse konkrete behov – når du trenger det.  

“Det skal være så enkelt at det kan tas i bruk samme kveld.” 
Med 5 minutters innsats fra hver ansatt, er hele bedriften plutselig oppe og kjører på en moderne digital plattform. Til glede og nytte for alle ansatte. 


Vi hjelper administrativt utmattede ledere i små og mellomstore bedrifter  
De fleste av oss ønsker å fokusere mest mulig på kjernevirksomheten i egen bedrift. Men ofte føler vi at dagene blir unødvendig lange pga. administrative og personalrelaterte oppgaver som kommer i tillegg. Dette er også viktige oppgaver, men burde det ikke i 2021 være mulig å gjøre det litt mer effektivt?  

De fleste digitale løsningene i markedet er kostbare og komplekse å ta i bruk. De er heller ikke designet for små og mellomstore bedrifters enkle og konkrete behov. Derfor har svært mange bedrifter ingen gode digitale løsninger heller. Resultatet blir mye manuelt arbeid på tvers av systemer. Det gjør at det er vanskelig å holde god kontroll på informasjon om de ansatte. Og det er nettopp derfor vi utvikler Adminkit for SMB. 
 

Stemmer dette – trenger du ikke Adminkit: 

 • Jeg har oppdaterte stillingsinstrukser og arbeidsavtaler for alle ansatte.
 • Jeg er flink til å dokumentere og lagre personalrelaterte dokumenter på ett sted.
 • Jeg finner raskt frem til nærmeste pårørende om en krise eller ulykke oppstår.
 • Jeg syntes det er enkelt og raskt å utarbeide en korrekt ansettelsesavtale.
 • Jeg har 100% kontroll og det er enkelt å dokumentere og lagre personalrelaterte opplysninger iht til GDPR.
 • Jeg har alt på stell, fremstår profesjonell og er godt forberedt når nye ansatte starter.
 • De ansatte synes all relevant informasjon er lett tilgjengelig.

 
 
Oversikt over funksjoner som er klare til bruk 

 • Ansattoversikt
 • Personlig og sikker profil for alle ansatte
 • Papirløst arkiv for alle ansatte
 • Gratis maler
 • Allergioversikt
 • Bursdagsoversikt
 • Nærmeste pårørende
 • Knytt en person til flere selskaper
 • Support
 • Støtte for norsk og engelsk
 • Eksport til Excel og CSV
 • Ubegrenset antall brukere

Vi lager flere funksjoner  

Nye funksjoner vil legges til løpende. Funksjoner som hjelper ledere og ansatte å holde orden i sysakene. Skal du lage arbeidskontrakter, signere dokumenter eller holde medarbeidersamtaler vil du kunne få god hjelp av Adminkit i tiden fremover. 

Er dette et HR-system? Njei! 

Hva er det som egentlig kjennetegner et HR-system? At det er bygget for en HR-avdeling? At det skal ha 78 ulike moduler for oppfølging av en ansatt? At det har flere fagord og forkortelser enn en mellomstor ordbok? At det tar 6 måneder å implementere? Kjenner du deg igjen? 

Med Adminkit skal det være enklere å holde orden i sysakene når det gjelder ansatte og andre administrative «hodepineoppgaver». 

Vi lager funksjoner basert på behov. 

Velkommen til å prøve ut Adminkit i din bedrift.