Frigjør tid med Tilgangskontroll

Har du behov for at en mellomleder i bedriften godkjenner fravær for ansatte?
Med tilgangskontroll kan du frigjøre tid ved å delegere oppgaver og ansvar til andre ledere i bedriften.

Det er nå tre tilgangsnivåer i Adminkit; Administrator, leder og ansatt.

Du organiserer hierarkiet i en brukerliste eller ved hjelp av et organisasjonskart: