Hvordan gjennomfører dere en medarbeidersamtale?

Adminkit
januar, 2023

En medarbeidersamtale er en samtale mellom deg som leder og en medarbeider. Her diskuterer dere medarbeiderens arbeid, prestasjoner og utvikling. Med disse 4 stegene er dere godt forberedt på medarbeidersamtalen.

Trenger du en mal for medarbeidersamtalen? Last ned malen her

1. Forberedelse til medarbeidersamtale

Formålet med samtalen er å gi konstruktive tilbakemeldinger, diskutere mål og eventuelle utfordringer slik at medarbeideren skal kunne utvikle seg videre i stillingen sin.

Både du som leder og medarbeideren din bør bruke litt tid på å forberede dere før samtalen.

Her kan du laste ned Forberedelsesmal til medarbeideren

Hensikten med en medarbeidersamtale er at den ansatte skal lære, vokse og utvikle seg videre i stillingen sin. Her er noen tips til hvordan medarbeideren kan forberede seg før samtalen:

Du som leder bør også stille godt forberedt før dere skal ha en medarbeidersamtale.

Her kan du laste ned Forberedelsesmal til deg som leder

2. Slik gjennomfører dere medarbeidersamtalen

Gjennom forberedelsene har dere nok kommet frem til noen temaer det vil være naturlig å snakke om i medarbeidersamtalen. Utover det kan dette være nyttige temaer å snakke om:

3. Evaluering og videre planer

Hvordan gikk samtalen? Hvilke konkrete tiltak kom dere frem til? Er det noe som bør endres eller forbedres i neste runde for at samtalen skal være mest mulig hensiktsmessig? Dette tar dere med i møtereferatet. Dette referatet er et flott utgangspunkt for den neste samtalen.

Her kan du laste ned Mal for evaluering

4. Lagre referatet på rett sted så det er lett å finne tilbake til

Hvis du laster opp møtereferatet på medarbeiderens eget område i Adminkit blir det enkelt for dere begge å finne det igjen før neste møte.

Her kan du lese mer om trygg lagring av personaldokumenter i Adminkit

Opprett firmakonto i Adminkit