Arbeidskontrakt for midlertidige ansettelser

Adminkit
oktober, 2021

Midlertidig ansettelser er noe bedriften kan gjøre når de har arbeidsoppgaver av kortvarig karakter. Selv om ansettelsen er midlertidig, skal det likevel på plass en skriftlig arbeidskontrakt.

Viktige punkter i arbeidsavtalen

Her er en oversikt over de punktene som er vesentlig å ha med i en arbeidskontrakt for midlertidig ansettelse.

I tillegg til disse punktene må du også ha med de vanlige punktene i en arbeidskontrakt. Med dette menes de lovpålagte punktene, som sier noe om partene, arbeidssted, lønn og arbeidsoppgaver.

Avslutning av midlertidige ansettelsesforhold

Det kreves ingen oppsigelse i forbindelse med avslutningen av en midlertidig ansettelse. Den midlertidige kontrakten opphører på den datoen som er fastsatt i kontrakten. Dersom medarbeideren det gjelder har vært i ansettelsesforholdet i mer enn ett år, har vedkommende likevel krav på et skriftlig varsel om at ansettelsesforholdet avsluttes.

Det er mulig å si opp en midlertidig ansatt, men det må foreligge en saklig grunn. Som arbeidsgiver må du kunne dokumentere årsaken til oppsigelsen i forhold som enten skyldes arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Når kan du benytte deg av midlertidig ansettelse?

Hovedregelen her i landet er at arbeidstakere skal ha fast ansettelse, men, slik vi har vært inne på, åpner loven for å midlertidige ansettelser i spesifikke situasjoner.

Tilkallingsvikarer og ekstrahjelper

En tilkallingshjelp eller ekstrahjelp hører også innunder kategorien midlertidig ansatte. Det vil igjen si at lovens krav må være oppfylt ved en slik ansettelse.

Fra midlertidig ansatt til fast stilling

Det er ikke bare regler for når du kan ansette noen i en midlertidig stilling. Det er også regler for når den som er ansatt i en slik stilling har krav på en fast ansettelse. Dette skjer dersom vedkommende har vært ansatt i den midlertidige stillingen i mer enn 4 år. Dersom stillingen har vært som vikar eller som midlertidig ansatt på generelt grunnlag, er det 3 år som er grensen.

Som arbeidsgiver er det derfor viktig at du har kontroll på varigheten av alle midlertidige ansettelsesforhold.

Gratis arbeidskontrakt med digital signering

Vi har laget verktøyet som hjelper deg å velge riktig innhold til dine kontrakter. Du oppretter en arbeidskontrakt gjennom 4 enkle steg og det tar kun 5 minutter.